Thứ Tư, ngày 25 tháng 9 năm 2013

Giáo trình Lý thuyết Tài chính - SỞ GD&ĐT HN


Giáo trình "Lý thuyết tài chính" cung cấp cho học sinh trung học chuyên nghiệp chuyên ngành Kế toán - Tài chính những nguyên lý cơ bản, có hệ thống về các nội dung, các khóa cạnh khác nhau của lĩnh vực tài chính.

Giáo trình Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ - Trường ĐH Kinh tế HCM


Đặc điểm của cuốn giáo trình Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ là khái quát hóa một cách có hệ thống cơ sở lý luận về phạm trù Tài chính - Tiền tệ trong nền kinh tế thị trường. 

Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp


"Giáo trình Kế toán Hành chính sự nghiệp" được Khoa Kế toán trường ĐH Lao động - Xã hội tổ chức biên soạn dựa trên các văn bản mới nhất về Chế độ kế toán áp dụng trong các đơn vị hành chính sự nghiệp được Bộ Tài chính ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2006 và các văn bản liên quan.